Hizmetler

image

Kiralık Bilimsel Sergi

Firmamız etkileşimli bilimsel sergi ürünleri tasarlayarak, temel bilimsel kavramları, çocukların zihninde “yaparak-deneyerek” oluşturmayı hedefler. Bu sergiler hem eğlencelidir hem de günlük yaşamda bilimsel deneyimler kazandırmaktadır.

Firmamız üretip geliştirdiği gezici sergileri paketler şeklinde müşterilerine sunmaktadır.

Kiralık sergilerin detayları hakkında bizimle irtibata geçebilirsiniz


Proje Çalışması

Firmamız, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi için müşteri istekleri doğrultusunda çalışmaya başlar.
Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak adına uygulanır. Genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için çalışmalar yapılır. Projelerin esneklik payı ile birlikte başlangıç ve bitiş tarihi belirlenir. Projelerin geçici olması; onları, kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı kılar, deneyimli ekibimiz bu doğrultuda mevcut verilerden yola çıkarak bir hedef belirler.
Proje yönetiminde gösterilen temel çaba; proje, hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje çerçevesi dışına çıkmadan, belirlenen zaman, kapsam ve müşteri bütçesine göre hareket etmektir.

image


image

Tasarım Çalışması

Firmamız, temel bilimsel veriler ve mevcut müfredat dahilinde çocukların zihinlerinde belirli kavramları oluşturmak, mevcut bilgileri pekiştirmek ve sergi ürünlerini eğlenceli ama aynı zamanda güvenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla üretilen ürünlerin tasarımlarını sürekli yenilemekte ve güncellemektedir.


Ürün Geliştirme

Bilimsel veriler ve müfredat dahilinde ürünler geliştirerek müşterilere daha kaliteli ve daha ergonomik materyaller sunmak için sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Müşterilerden alınan geri bildirimler ve mevcut tecrübelerle ürünler geliştirilip son şekilleri verilmektedir.
Ürünlerde sürekli iyileştirme, müşteri tatmini, müşterilerin aradıklarından daha iyisini bulabilmeleri için, firmamız kendini sürekli daha iyiyi üretmeye zorlamaktadır.
Firmamız, küresel pazarda rekabet etme yeteneğine sahip olma adına teknolojik yenilikleri, birikimleriyle birleştirmiş ve bunları nihai ürüne dönüştürerek rekabette önemli avantajlar elde etmiştir. Bu nedenledir ki ürün geliştirme konusunda yürütülen çalışmalar firmamız gündeminde önemli bir yere sahiptir.
Ürün fikrinin oluşturulması ve rafine edilmesi anlamında endüstriyel tasarım, bir ürünü kullanıcı açısından yararlı ve istenir, üretici açısından ise farklı ve değerli kılan özelliklerin belirlendiği süreçtir.
Üretilen ürünün kaliteli, müşterilerin kendilerine sunulan ürün ya da hizmetten memnun olmaları yeterli değildir. Ürünü geliştirmek; ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı hale getirmek, maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmek demektir. Ürünün kendisini ya da süreçlerini geliştirmek demektir.

image


image

Ürün Prototipi Hazırlama

Prototipleme, teknik anlamda imalatı yapılacak ürünün imal edilmeden önce elle tutulur en ilkel şeklinin oluşturulması olarak tanımlanabilir. Bu şekle de o ürünün prototipi denir.

Yapılan tasarım çalışmalarından sonra prototip aşamasına geçilir. Malzeme seçiminden önce prototipleme yapılır. Böylece seçilecek malzemeler daha sağlıklı ve doğru şekilde kararlaştırılmış olur. Prototipte yanlış görülen geometriler, tasarım aşamasına dönülerek düzeltilir, müdahale edilir.

Firmamız aldığı projeler doğrultusunda önce tasarım çalışması yapar ve oluşan taslakların ardından ürünün prototip üretimine geçer. Bu aşamada, daha önce öngörülemeyen hata ve olumsuzluklar hazırlanan prototiple minimum seviyeye çekilir.


Grafik Tasarım

Müşterilerimize, satın aldıkları ürünler yanında görsel bilgilendirme afişleri hazırlanarak ürünle birlikte verilmektedir. Firmamız bünyesindeki grafik tasarımcıları ürünlerin afiş ve posterlerinin tasarımlarını öğrencilerin ilgisini çekecek tarzda hazırlayıp siz değerli müşterimize sunmaktadır.

image


image

Teknik Bakım

Müşterilerimizin , ürünlerini daha uzun süreli ve verimli olarak kullanılmasını amaçlayan hizmetlerdir.

Bilimsel sergi ürünleri, çocukların ve ziyaretçilerin sürekli kullanımına açık olduğu için, belirli sürelerde bu ürünlerin teknik bakım ve onarım ihtiyaçları doğacaktır. Ürünler, imalat aşamasında bu kriterler göz önünde tutularak üretilmekte ise de ürünlerin belirli periyotlarda bakımlarının yapılması gerekmektedir. Firmamızın teknik elemanları bu hizmeti müşterilerimize sunmaktadır.