Bilim Merkezi Nedir?

Bilim ve teknoloji merkezleri her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturmak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak ve bilime olan merakı tetiklemek üzere tasarlanmış deneysel ve uygulamalı merkezlerdir. Bilim merkezleri, kişilerin tüm duyularına hitap eder ve isteyene okuyarak, isteyene dinleyerek, isteyene uygulayarak yani dokunarak öğrenme fırsatı sunar. Bilim merkezlerinin amacı tüm bilgileri tam anlamıyla vermek değil, kişilerin bilime karsı olan ilgilerini artırmak ve dikkatlerini çekebilmektedir. Kısaca bu merkezler duyular yoluyla sezgiyi harekete geçirir ve yaratıcılığı kışkırtır. Bilime katkısının yanı sıra, bu merkezler bulundukları coğrafyanın tarih ve kültürünü de sergiler. Bilim ve sanatın birlikteliğidir. Çünkü bilimsel bilginin sunulması yaratıcılık ve sanatsal bir bakış açısı gerektirir. Bilim merkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açmaktadır. Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Bilim merkezleri, sadece içerikleriyle değil, mimarileriyle, yeşil alanları ve kullanım amaçlarının çeşitliliğiyle de cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadırlar. Geniş giriş ve bekleme salonları, yüksek tavanlarıyla, ziyaretçilere rahat bir ortam sunmaktadırlar. Henüz bilim merkezinin içerisine girmeden ziyaretçileri karşılayan etkileşimli açık hava sergileri, onları bilimin gizemli dünyasına davet eder.


• Bilimi halk diline tercüme eder ve anlaşılır kılar.
• Toplumda bilim ve bilimsel düşünme bilincini artırır.
• Anlamlı ve kalıcı öğrenimi sağlar.
• Büyük projeleri ve altlarında yatan bilimsel kuramları halka tanıtır.
• Toplumda bilimsel sinerji yaratır.
• Bilginin bir sarnıç gibi tutulması yerine, toplum için bir pınar gibi akmasını sağlar.
• Bilim Merkezleri "resmi olmayan eğitim" ortamlarıdır.
• Müze gibi "gösteri birimi" sergilerler, fakat müze değillerdir.
• Eğitim-öğretim verirler, fakat "okul" değillerdir.
• Sanat ve eğlence sunarlar, "sanat atölyesi ve eğlence yeri" de değillerdir.
• Onlar bilgi ile "haşır-neşir" olunan yeni öğrenme alanlarıdır.
• Bilim Merkezleri öğrenme şevki, keşfetme ve becerme mutluluğu, deney yapma heyecanı hissetmek için tasarlanmış ortamlardır.
• Bilim Merkezleri "anlayarak derinlemesine öğrenme" için tüm ön şartları bir araya getirirler.

BİLİM MERKEZİ FİKRİNİ İLK ORTAYA KOYANLAR:
Francis BACON (1561-1626)
René DESCARTES (1596-1650)
Gottfried LEIBNIZ (1646-1716)
Benjamin FRANKLIN (1706-1790)

BİLİM MERKEZİ VİZYONUNU GELİŞTİRENLER:
Oskar Von MULLER Deutsch Müzesi Kurucusu (1921)
Julius ROSENWALD Chicago Müzesi Kurucusu (1933)
John DEWEY Eğitimci Yaparak Öğrenme Metodu (1936)
Frank OPPENHAIMER Explotorium'un Kurucusu- Bilim Müzesi Manifestosu (1968)
Victor DANILOV Chicago Müzesi Direktörü Yatırım Teknikleri (1977)