Hakkımızda

2008 yılında eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik faaliyet göstermeye başlayan firmamız, kısa zamanda göstermiş olduğu ivme ile sektörde belirli bir yere gelmeyi başarmıştır. Günümüzün getirdiği yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek kendimizi ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmekteyiz.

Firmamız, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında oluşacak ihtiyaçları karşılama doğrultusunda; günümüz teknolojisinin gerektirdiği modern ve sağlıklı eğitim araçlarının temini ve imalatı noktasında çalışmaktadır.
En değerli varlıklarımız, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı 21. yüzyılın gerçeklerine hazırlama işinin, kaliteli bir eğitim ile daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.


Hızla gelişen bilim ve teknoloji  çağında ülkemizde de bilimsel düşüncenin gelişmesini ve bilim kültürünün yaygınlaşmasını, topluma düşünen ve sorgulayan öncü bireyler kazandırmayı, topluma yeni bir vizyon kazandırarak,  Türkiye’deki bilimsel birikime ihtiyaç duyduğu sıçramayı yaptırmak için; bilgilerin teoriden pratiğe dökülerek gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.


Firmamız bu sürece katkı sağlamak adına; bilimsel sergi ürünleri üretimi yapmaktadır.  Üretimi ve geliştirmesi yapılan setler; öğrenme şevkini, keşfetmenin mutluluğunu ve deney yapmanın heyecanını yaşatabilmek, öğrencilere bilimi sevdirmek, bilimsel düşünce becerisini yaygınlaştırarak merak duygusunu uyarmak ve bu sayede eğitim ve öğretimde gelişen teknolojileri benimsetmeyi hedefleyen aktif sergi ürünleridir.
Ürünlerimiz; öğrencilerin bilimin ana dalları hakkında temel bilgilere sahip olmasını hedefleyerek bilgi vermek ve eğitmek, yaparak yaşayarak öğrenme ortamı sağlamak, öğrenmede bireysel başarıyı artırmak, bireye soru sorma, buluş ve araştırmaya teşvik etme ve kalıcı öğrenmeler sağlamayı hedeflemektedir.


Firmamız ülkemizde yeni gelişmekte olan “Bilim Merkezleri”ne yönelik deney setleri ve cihazlarının üretimine başlayarak kısa sürede kalite ve fiyatlarımızla referanslarımızı hızla artırıp bu yeni sektörde de kendine gerekli yeri edinmiştir.